• Nguyễn Bảo Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám đốc
  • Điện thoại:
   0915378133
  • Email:
   trunghoatb@gmail.com
 • Vũ Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   vtanh79@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0982039166
  • Email:
   minhtam010666@gmail.com
 • Lê Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0987645678
 • Mai Thị Xuân Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0398181367
  • Email:
   maixuantu1982@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0975450870
  • Email:
   chiengdtxtb@gmail.com
 • Vi Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0389929176
  • Email:
   77phuongvi@gmail.com
 • Phùng Xuân Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976051519
  • Email:
   nguyentiendungthanhba@gmail.com
Thông báo
Thời tiết